Møteprogram Ålesund

Møteprogram Ålesund

Her finner du oversikt over dato for medlemsmøtene 2017,

 

Ålesund, 16.01.17

INNKALLING TIL ALLE MØTER VÅREN 2017.

Til medlemmene i Telepensjonistenes forening Ålesund.

GODT NYTT ÅR!

Etter en jule- og nyttårfeiring med mye vind og ruskevær håper vi medlemmene nå ser vi nå fram til å komme i gang igjen med møtevirksomheten
og foreningsaktivitetene våren 2017.
Møtene vil som tidligere bli holdt den første torsdagen i måneden kl. 1300 på Sanitetssenteret på Bogneset i Ålesund

Vi starter med årsmøtet som blir torsdag 2. februar 2017 kl. 1300.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret v/Helge Haram, 6260 Skodje innen 25. januar 2016.

Møtene videre utover våren blir slik:
Torsdag 2. mars 2017 kl. 1300
Torsdag 6. april 2017 kl. 1300
Torsdag 4. mai 2017 kl. 1300

Arbeidet med sommerens tur vil starte nå. Forslag til turer mottas med takk.

Styret ønsker alle medlemmene hjertelig velkommen til møtene.

Med vennlig hilsen
Styret

Helge Haram