Møter og aktiviteter høsten 2018

Vel møtt til nye møter og aktiviteter. Første aktivitet er medlemsmøtet tirsdag 28. august kl. 16:30.

Denne planen kan bli oppdatert dersom vi må flytte på arrangementer eller om vi gjør avtale med kåsører. Så følg med…

Dato

Klokken

Møtested

Aktivitet

28. august 16:30-18:30 Messa, Nygata Medlemsmøte.
11. september 11:30 Nygata Avreise til Bratteklev Skipsverft.
Kafé Tromøytunet etter omvisningen.
17-21. september 13:15 Harebakken Avreise for 7 påmeldte
med Dag Aasbø til Sør-England.
25. september 16:30-18:30 Messa, Nygata Medlemsmøte.
16. oktober 11:30 Vitensenteret Kafé Vitenbiten, deretter
13:00 Omvisning Bomullsfabrikken
med Torbjørnsbu gruver.
30. oktober 16:30-18:30 Messa, Nygata Medlemsmøte. Quiz v/Jorunn.
13. november 11:30 Strømsbu bedehus  14:00 Kilden, Multisalen, Kr.sand
«På en grønnmalt benk i haven» billett kr 100.
12:30 Kast Loss, Kilden Lunsj.
27. november 16:30-18:30 Messa, Nygata Medlemsmøte.
Vi får besøk fra landsstyret, møt fulltallig opp!
TORSDAG den
6. desember
12:00 Frikirkens
selskapslokaler
Julemiddag.
Egenandel kr 200 (ikke-medl kr 300)
Nina Irslinger presenterer sitt program «Andalucia rundt» med bilder og levende musikk


OBS!  Til alle aktiviteter (utenom møtene) er det påmelding én uke før til Villy, tlf. 916 83 109, eller til Bernt Egil, tlf. 916 76 907. 
Uten å være påmeldt, kan du ikke forvente å bli med.

Møteplanen vil bli drøftet på første møte. Dersom det senere blir endringer, vil det bli opplyst på møtet forut for aktiviteten.