Nytt fra styret

Ny PC

Den gamle PCen var moden for utskiftning og styret har derfor gått til innkjøpt ny PC, LenovoV510. Det vil også være nødvendig å kjøpe Office pakke.