Nytt Møtested!!

Nytt møtested gamle Hansemann, Lilletorget XI-LAI DENGnRestaurant

Viktig melding!! Nytt møtested, (Gamle Hansemann, Lilletorget) XI-LAI DENG Restaurant.

Endringen kommer fordi rommet på China City blei for lite. I tillegg er det ikke strømtilførsel i lokalet. 
Her kommer programmet for mars, april og mai. 2014.
12. mars kl. 11.00, Per Michael Elshaug viser ny serie med bilder fra Telehistorien.
09. april kl. 11.00, Viktor Lønneberg som skriver om FAMA, enkelte teleansatte medvirkning under 2. verdenskrig.
14. mai kl. 1100, avslutter vi vårsamlingene i Bøkeskogen.
2014 200 års feiring for Grunnloven.
For å gi de medlemmene som ønsker mulighet til å komme til Eidsvoll, for omvisning, i jubileumsåret har vi reservert en omvisning, 10 september, kl. 14.30, 2014. 
Styret håper medlemmene finner programmet interessant og møter opp!!!
For Styret Berit Olafsen (leder)