Nytt styre for 2017

Nytt styre for 2017 - 2018 valgt på årsmøte i februar.

krn-styre2017
Fra venstre:  Ildri Pettersen, Odlaug Leiren, Wenche Morch Olsen,
Kirsten Kanck Lorentzen og Åse Juul Hansen.  Liv Anne Ødegård var ikke tilstede på bildet.

 

Følgende styre er valgt på årsmøte 8. februar 2017

Leder:  Liv Anne Ødegård, 2 år (ny)
Sekretær/datakontakt: Åse Juul Hansen, (ikke på valg)
Kasserer: Kirsten Kanck Lorentzen, 2 år (gjenvalg)
Styremedlemmer: Wenche Morch Olsen (ikke på valg)
Ildrid Pettersen, 1 år (ny)
Varamedlem: Odlaug Leiren, 1 år (ny)

Revisor: Marie Sæter, 2 år (ny)
Vara revisor: Aase Solli-Sæther, 1 år (ny)

Kaffekomitè:
Randi Dalager, 2 år (gjenvalg)
Inger Haug, 2 år, (gjenvalg)
Gunnlaug Bø Nyland, 2 år (gjenvalg)

Valgkomitè for 2017:

Marianne Henden
Kirsten Myklebust
Torbjørn Dyrnes