Telenor pensjonskasse

Telenor Pensjonskasse har telefon 81 07 70 00.
E-postadressen er pensjonskasse@telenor.com.
Ønsker du å sende brev, er postadressen Postboks 800, 1331 Fornebu

Telenor Pensjonskasse har kontor på «Telenortorget» på Fornebu (Snarøyveien 30).
Dersom du ønsker mer informasjon omkring pensjonsordningene i Telenor, kan du klikke under.  Der vil du også finne mer informasjon om Telenor Pensjonskasse.

Brosjyre om datasikkerhet for eldre

Politiet har i samarbeid med Telenor og DNB utgitt en brosjyre om datasikkerhet som heter «Bedrageri mot eldre». Denne anbefales. 

Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet har over 5000 tillitsvalgte og en administrasjon med ca 10 ansatte i Oslo. Organisasjonen er bygd opp med landsstyre, forbundsstyre, arbeidsutvalg samt åtte rådgivende utvalg sentralt. Regionalt har de fylkesforeninger med eget styre og inntil flere utvalg. De har omlag 900 lokale pensjonistforeninger. I tillegg har de flere kollektivt tilmeldte forbund som også har sine respektive organisasjonsstrukturer.

Seniornett

Siden starten i 1997 har Seniornett Norge jobbet for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen. Ettersom data har fått en viktigere og viktigere plass i samfunnet opplever store grupper at de faller utenfor. Både i arbeidslivet, i det sosiale livet og i den praktiske hverdagen kreves det at man mestrer data.

Seniorporten

Seniorporten er Statens seniorråds veiviser og informasjonsbank for alle som er opptatt av politikk og samfunnsutforming for seniorer. Med seniorer menes personer over 50 år.

Telenor kulturarv

Telenor Kulturarv forvalter en verneplan for Telenors bygninger og installasjoner. Kulturminnene skal vise telekommunikasjonenes utvikling fra 1855 og frem til i dag.

Vi over 60

Dette er Norges største magasin for godt voksne og fokuserer på grundig journalistikk med snert i. Deres visjon er å være et magasin til glede, nytte og inspirasjon.