Valgt på Årsmøte 30. januar 2018

Valgt på Årsmøte 30. januar 2018

Her finner du en oversikt over hvem som ble valgt til forskjellige verv på siste årsmøte

På årsmøte 30. januar 2018 ble følgende valgt inn i styre og komitéer for 2018:

 

Styret:

Leder   Leif Thorkildsen (gjenvalg for 1 år)
Nestleder Frank Mikalsen (ny for 1 år)
Kasserer   Kari Sørensen (gjenvalg for 1 år)
Sekretær Unni Thorkildsen (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem    Ruth Aas (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem   Else-Lill Rolén (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem Bjørg Holkestad Klyve   (ny for 1 år)
Varamedlem Åke Sætha (ny for 1 år)  
Varamedlem   Synnøve Enga Vindenes (ny for 1 år)

 

Arrangementskomité:

Astri Brustad   (gjenvalg for 1 år)
Helge Kristiansen   (gjenvalg for 1 år)
Bjørg Nygaard   (gjenvalg for 1 år)
Lisbeth Stigen   (gjenvalg for 1 år)
Marit Maalen   (gjenvalg for 1 år)
Else Karin Hellan   (gjenvalg for 1 år)

 

Revisorer:

Leder   Ida Marie Wahl    (gjenvalg for 1 år)
Medlem   Ruth Enersen (gjenvalg for 1 år)
Varamedlem      Gerd Hagen (gjenvalg for 1 år)

 

Turkomite:

Åke Sætha            (gjenvalg for 1 år)

 

WEB-redaktør:

Tor Einar Sæter     (gjenvalg for 1 år)

 

Kontakt for riksejentene:

Else-Lill Rolén        (gjenvalg for 1 år)

 

Tur- og byvandring:

Kari Sørensen         (gjenvalg for 1 år)

 

Valgkomité:

Ruth Aas   (gjenvalg for 1 år)
Else-Lill Rolén       (gjenvalg for 1 år)