Referat fra medlemsmøtet mandag 25. mars 2019

Referat fra medlemsmøtet mandag 25. mars 2019

Vi hadde medlemsmøte mandag 25. mars 2019 kl. 1700 i lokalene til Eldres Kultursenter i Vektergata.

På medlemsmøtet denne kvelden hadde vi besøk av Ola Gjendem, som bl.a. fortalte om Jørgen Moe, han som laget nissene (ref. juleutstillingene for lenge siden i butikkvinduet til Pettersson i Storgata).
Malene hadde ordnet med kringle og Marcel kokte kaffe. Edna ledet møtet, og Knut orienterte om turen til Lillehammer.
For at det skal bli tur, må flere melde seg på. Svarfristen ble derfor utsatt til 10. april. Så var det loddsalg og allsang.

Ildri skriver referat fra møtet som vanlig. Hennes referat kommer her etterhvert.

Ola Gjendem forteller om nissene og om han som laget dem, Jørgen Moe.
Knut orienterer om turen til Lillehammer, Skibladner og Prøysenstua, som har påmeldingsfrist 10. april 2019.
Ildri er fast referatskriver. Her leser hun opp referat fra forrige møte.
To av nissene som Jørgen Moe i sin tid laget. Totalt laget han ca. 80 nisser. De er spredd over en stor del av Norge.
En av Jørgen Moe sine utrolige nisser.