Styremøte

Referat fra styremøte i Lofoten Telepensjonistforening 24.10.2018

Styremøte i Lofoten Telepensjonistforening 24. oktober 2018 kl. 12.00

på Bo og Service Sentret, Leknes

Tilstede: Kirsten Stokvik, Bjørg Reppe, Inger Kolloen, Guttorm Bardo, Ranveig Rasmussen og Inger Jensen. Inger Jensen erstattet Kjell Tetlie som ikke møtte ikke pga. sykdom.

Saksliste

1. Medlemsmøtet i november.

Møtet settes til tirsdag 20. november kl. 12 på Alstad. Sakslisten blir som på tidligere møter og vi bestiller buffet. Kaffe og kaker i begynnelsen av møtet

2. Diverse vedrørende medlemsmassen

Ajourførte medlemslister er oversendt fra Guttorm, samt en ny adresse. Maillister mv. må ajourføres i h.h.t. disse listene. Edv. Jakobsen og Reidun Hagvåg er døde. Svein Skjønnås og Åse Tetlie har ikke betalt for 2018 og utgår. Anne Britt Sørhegge er ny på lista. Det er nå 50 medlemmer i LTP

3. Kurs i Bodø 15. november 2018 kl. 12 – 16. Bjørg og Guttorm reiser.

4. Eventuelt

Styret har bevilget kr 2000,- til Velforeningenes julemiddag, likt fordelt på Svolvær og Leknes.

Det er enighet om at det ikke skal bevilges slikt tilskudd flere ganger.

Møtet hevet ca. kl. 13, deretter bespisning på Terrassen kafe