Styret i 2017

Etter årsmøte 25. januar består styret og komitèer av følgende

Leder Henning Torsby Ikke på valg
Nestleder Greta Thorstensen Gjenvalgt for 2 år
Sekretær Eli Nilsen Gjenvalgt for 2 år
Kasserer/regnskapsfører Torgeir Johnsen Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem/hjelpekasserer Unni Vesthaug Gjenvalgt for 2 år
Varamedlem Vidar Karlberg Gjenvalgt for 2 år
Tur- og arr. Kom. Åse Berit Kongstein Gjenvalgt for 1 år
Marit Johansen Gjenvalgt for 1 år
Liv Gurrik Gjenvalgt for 1 år
Revisor Aud Kleiven Gjenvalgt for 2 år
Valgkomiteen Bjørg Fjeld-Olsen Gjenvalgt for 1 år