Styret i Lofoten Telepensjonistforening etter årsmøtet 2015

På årsmøtet 12. februar 2015 ble det valgt nye tillitsvalgte, slik:

Leder:                         Kirsten Stokvik

Nestleder/sekretær: Inger Kolloen

Kasserer:                    Aud Laberg Olsen

Styremedlem:            Guttorm Bardo

Styremedlem:            Bjørg Reppe

Varamedlem:              Kjell Tetlie

Varamedlem:              Hans Dybfest

 

 

Revisor:                      Inger Anna Egeberg

Revisor:                      Sonja Johansen

Vararevisor:               Gerd Fjelde Larsen

 

Valgkomite:                Gunlaug Petersen

Valgkomite:                Bjørg Busch

Varamedlem:              Gerd Fjelde Larsen