Det er utviklet tre trimprogram som retter seg mot de eldste blant oss. Programmene viser øvelser som utføres sittende på en stol og hvor en får aktivisert dei fleste musklene i kroppen. Programmet er etter et mønster fra Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter som har spesialisert seg på nyopererte pasienter og funksjonshemmede eldre. De har flinke instruktører og et trim-program som egner seg for denne målgruppen.

Initiativtaker og primus motor i utviklingen har vært Dagunn Klakegg i Førde.

Hvert program er på rundt 20 minut. Programansvarleg og instuktør er Kristian M Bye.