Aktivitetsplan 2020 NB!! SE OPPDATERING I FORBINDELSE MED SMITTEFARE

Aktivitetsplan 2020

NB!!   OPPDATERT 11.3. PGA ENDRINGER  I  FORBINDELSE  MED  FARE  FOR  KORONASMITTE

AKTIVITETSLISTE FOR

FOR TELEPENSJONISTENE TØNSBERG 2020

 ÅRSMØTE: 4. FEBRUAR 2020

Sted: Midtløkken, Tønsberg kl 17:30

 Påmelding innen: 31. januar 2020 til Agnet Løvig,
telefon 954 65546

 

VÅRMØTE: 31. MARS 2020 kl 17:30
Avlyses pga fare for Koronasmitte

Sted: Midtløkken, Tønsberg

 Påmelding innen: 27. mars 2020 til Anny Dahlen,
telefon 920 54710

 

SOMMERMØTE: 2.juni 2020 kl 17:30
Sted: Karlsvik Gård
Avgjøres på styremøte 6. mai. Nærmere info kommer.

 Påmelding innen 29. mai 2020 til Anny Dahlen,
telefon 920 54710

 

HØSTMØTE: 20. oktober 2020 kl 17:30

Sted: Midtløkken, Tønsberg

 Påmelding innen: 16. oktober 2020 til Anny Dahlen,
telefon 920 54710

 

JULEMØTE: 8. DESEMBER 2020 KL 17:30

Sted: Karsvik Gård

 Påmelding innen: 4. desember 2020 til Anny Dahlen,
telefon 920 54710

 

I tillegg planlegger vi busstur i løpet av 2020. Nærmere info kommer.

Revidert 11. mars 2020
Wenche Aannestad