Om oss

Telepensjonistenes Landsforbund vil gjerne ha kontakt med alle kolleger som vi hadde i det tidligere Televerket og nå Telenor. Vi gjør vårt beste for å være et sosialt nettverk for samtlige, men vi vet ikke hvor de befinner seg i dag. Kjenner du som leser noen av disse så ta kontakt med oss slik at også de kan bli med i vårt hyggelige fellesskap!

Vil du ha kontakt med en person i forbundsledelsen? Forbundskontoret har kontorplass på Telenor Fornebu, men vi er kun sporadisk til stede der. Kontaktdata finner du ved å se nederst på siden eller ved å velge Landsstyret i menyen.

Vil du ha kontakt med en person i en lokalforening? Kontaktdata finner du ved å ved å gå inn på lokalforeningenes sider. En oversikt finner du her.

Personvernerklæringen for Telepensjonistenes Landsforbund finner du her.