For medlemmer

Som medlem i Telepensjonistenes Landsforbund har du i tillegg til alle våre interne aktiviteter også tilgang til andre velferdstilbud. Velg fra listen i menypunktet og se om noe kan være av interesse for deg.

Her finner du også en lenke til Telenor Pensjonskasse.

For å komme til nettsidene til Statens Pensjonskasse, kan du klikke her.

Telenor-rabatter
Som følge av innføringen av nye regler for rapportering og beskatning av naturalytelser som ble innført 6. mai 2019, har Telenor avviklet alle rabatter som tidligere ble gitt Telenor-ansatte og som telepensjonistene også i noen tilfeller kunne nyte godt av, bl.a. hotell- og flyrabatter.