Telepensjonisten

Les vårt medlemsblad her

Telepensjonisten er medlemsbladet for Telepensjonistenes Landsforbund.  Bladet kommer med 4 nummer i året, og sendes ut til alle medlemmer.

En elektronisk versjon av bladet legges ut her, og ved å klikke på lenkene under kan du lese både nye og gamle utgaver.

Ditt bidrag er viktig for å få bladet så bra som mulig. Gi redaktøren et tips om stoff som kan tas inn i bladet ved å klikke her.

 

2020

Telepensjonisten 1-2020

På side 14 i Telepensjonisten nr. 1/2020 er det dessverre tatt inn bilde av det gamle og ikke det nye styret i Fornebu lokalforening. Riktig bilde og hvem som sitter i det nye styret, kan du se ved å gå inn her.

 

2019

Telepensjonisten 4-2019

Telepensjonisten 3-2019

Telepensjonisten 2-2019

Telepensjonisten 1-2019

 

2018

Telepensjonisten 4-2018

Telepensjonisten 3-2018

Telepensjonisten 2-2018

Telepensjonisten 1-2018

 

2017

Telepensjonisten 4-2017

Telepensjonisten 3-2017

Telepensjonisten 2-2017

Telepensjonisten 1-2017

 

2016

Telepensjonisten 4-2016

Telepensjonisten 3-2016

Telepensjonisten 2-2016

Telepensjonisten 1-2016

I nr. 4 av Telepensjonisten er det blitt en feil i omtalen av skulpturen Mannen fra havet (side 7). Les mer om dette her.

 

2015

Telepensjonisten 4-2015

Telepensjonisten 3-2015

Telepensjonisten 2-2015

Telepensjonisten 1-2015

Presisering:  I Telepensjonisten nr. 3 –  ”To prosent fra Telenor til pensjonistene” – hadde Inge Vabø et innlegg om underregulering. Saken ble kommentert av Tore Andli som blant annet påpekte at det ble feil å sammenligne med G fordi pensjonsreformen ga som resultat at man skulle regulere med G – 0,75 prosent fra og med 2011. Vabø hadde ikke sammenlignet med G, og nevnte påstand fra Andli ble derfor uberettiget. Redaktøren for Telepensjonisten beklager at misforståelsen ikke ble avklart før bladet gikk i trykken.