Telepensjonisten

Les vårt medlemsblad Telepensjonisten her. Også tidligere utgaver av bladet er tilgjengelige.

Telepensjonisten er medlemsbladet for Telepensjonistenes Landsforbund.  Bladet kommer normalt med 4 nummer i året og sendes ut til alle medlemmer som ønsker bladet i posten.

Bladet kan også leses elektronisk, se under. Gi beskjed til landsstyret@telepensjonistene.no  dersom du ikke vil ha bladet tilsendt i posten. Du kan også kontakte oss ved å klikke her.

 

Har du tips til redaktøren?

Redaktøren er takknemlig for tips om saker som har interesse for leserne. Ditt bidrag er viktig for å få bladet så bra og variert som mulig. Gi redaktøren et tips om stoff ved å klikke her.

 

Les siste utgave:

Siste utgave kan leses ved å klikke på lenken her:   Telepensjonisten 3-2020.

 

Tidligere utgaver

Telepensjonisten har en lang historie. Les om starten her.

Det er et mål å gjøre alle tidligere utgaver av Telepensjonisten tilgjengelig på denne siden. Foreløpig er alle utgavene tilbake til 2006 tilgjengelig. Eldre utgaver vil bli lagt inn etter hvert som vi får dem skannet og klargjort.

Velg nummeret du ønsker å lese ved å klikke i tabellen under.

 

2020:  1/2020   2/2020. 3/2020
Nr. 1/2020 side 14, bildet er av gammelt i stedet for nytt styre i Fornebu lokalforening. Riktig bilde er tatt inn i nr. 2/2020, eller du kan gå inn her.

2019:  1/2019   2/2019   3/2019   4/2019

2018:  1/2018   2/2018  3/2018  4/2018

2017:  1-2017   2/2017   3/2017  4/2017

2016:  1/2016   2/2016  3/2016  4/2016. 
Nr. 4/2016 side 7, omtalen av skulpturen Mannen fra havet er feil. Riktig omtale kan du lese her.

2015:  1/2015   2/2015   3/2015  4/2015

2014:  1/2014  2/2014  3/2014  4/2014

2013:  1/2013  2/2013  3/2013  4/2013

2012:  1/2012  2/2012  3/2012  4/2012

2011:   1/2011   2/2011  3/2011   4/2011

2010:  1/2010  2/2010  3/2010  4/2010

2009:  1/2009  2/2009 3/2009  4/2009

2008:  1/2008  2/2008 3/2008  4/2008

2007:   1/20072/2007  3/2007  4/2007

2006:  1/2006  2/2006  3/2006  4/2006