Telepensjonisten

Les vårt medlemsblad Telepensjonisten her. Også tidligere utgaver av bladet er tilgjengelige.

Telepensjonisten er medlemsbladet for Telepensjonistenes Landsforbund.  Bladet kommer normalt med 4 nummer i året og sendes ut til alle medlemmer som ønsker bladet i posten.

Bladet kan også leses elektronisk, se under. Gi beskjed til landsstyret@telepensjonistene.no  dersom du ikke vil ha bladet tilsendt i posten. Du kan også kontakte oss ved å klikke her.

 

Har du tips til redaktøren?

Redaktøren er takknemlig for tips om saker som har interesse for leserne. Ditt bidrag er viktig for å få bladet så bra og variert som mulig. Gi redaktøren et tips om stoff ved å klikke her.

 

Les siste utgave:

Siste utgave kan leses ved å klikke på lenken her: Telepensjonisten 3-2023

 

Tidligere utgaver

Telepensjonisten har en lang historie. Les om starten her.

2023:   1/2023  2/2023  3/2023

2022:  1/2022  2/2022  3/2022  4/2022
Nr. 3/2022, side 5: Det står i faktaboksen at fripolisene forvaltes av Storebrand. Dette er feil. Det korrekte er at Telenor Pensjonskasse forvalter og administrerer fripolisene selv.

2021:  1/2021  2/2021  3/2021  4/2021

2020:  1/2020   2/2020  3/2020  4/2020
Nr. 1/2020 side 14, bildet er av gammelt i stedet for nytt styre i Fornebu lokalforening. Riktig bilde er tatt inn i nr. 2/2020, eller du kan gå inn her.

Eldre utgaver: