Aktivitetsplan våren 2019

Her er vårens aktiviteter

                                                                                    

Torsdag 7. februar, årsmøte kl. 17.30 på Scandic Grand Hotel Tromsø.

Servering i restauranten kl. 19.30

Onsdag 13. mars kl. 11.30, Medlemsmøte på Skarven kulinariske Teater.

Finn Haugli fra Botanisk hage:

Tema: Hage i Tromsø

Servering. Egenandel kr. 150,-

Påmelding innen 11.mars til astr-h@online.no, telefon 9506 4798.

Onsdag 24. april kl. 11.30, Storgata Camping

Mini golf.

Servering. Egenandel kr. 150,-

Påmelding innen 22.april til astr-h@online.no, telefon 9506 4798.

 

 

Onsdag 15. mai. kl. 12.00, Tur til Sommarøy?

Bindende påmelding innen 10.mai 2019 til

astr-h@online.no, telefon 9506 4798. Bankkonto 8245 04 27280

Egenandel: kr. 350,-

Fredag 14. juni kl. 19.00

25-års jubileumsfest.

Quality Saga Hotel.

Mer info kommer i eget skriv og på nettsiden: http://telepensjonistene.no/avdelinger/tromso/