Aktuelt

Oversikt over epostadresser og telefonnummer til tillitsvalgte styremedlemmer

NYTT STYRE VALGT PÅ ÅRSMØTE  JANUAR 2023

Kirsten Kanck Lorentzen, leder             telefon 91337178, kan-lor@online.no
Steinar Eliassen, sekretær                       telefon 90589138, Stei-n-e@online.no
Ole Nordli, nestleder                                telefon 91699831, olnor@online.no
Arne Gaarder,  kasserer                           telefon 46506 573, arnga@online.no
Wenche Morch Olsen, styremedlem     telefon 95103996, wenche.morch@icloud.com
Odd Lysø, styremedlem                           telefon 97040714, omaglyso@online.no
Åse Juul Hansen, varamedlem               telefon 95038648, aasejha@online.no