Aktuelt

Oversikt over epostadresser og telefonnummer til tillitsvalgte styremedlemmer

NYTT STYRE VALGT PÅ ÅRSMØTE  23. JANUAR 2019

Kirsten Kanck Lorentzen, leder,             telefon 91337178, kan-lor@online.no
Åse Juul Hansen, sekretær,                     telefon 95038648, aasejha@online.no
Arne Gaarder,  kasserer                            telefon 46506 573, arnga@online.no
Wenche Morch Olsen, styremedlem,  telefon 95103996, wenche.morch@icloud.com
Odd Lysø, styremedlem,                           telefon 97040714, omaglyso@online.no
Jorunn Andresen, varamedlem               telefon 93446208, jorunnandresen@hotmail.com

 

Bilde kommer senere