Aldersvennlig Norge

Programmet for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Leve hele livet inngår i regjeringens strategi Flere år – flere muligheter.

Visste du at?

Antallet eldre i kommunene stiger. I dag er andelen av befolkningen som er 70 år og eldre, 12 prosent. I 2060 vil den øke til 21 prosent. Hver femte innbygger vil dermed ha fylt 70 år, og økningen blir spesielt sterk i distriktene. (Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Her kan du lese mer om «Aldersvennlig Norge»