ÅRSBERETNING 2009.

Årsberetning 2009 vedtatt på årsmøtet 23. mars 2010.

ÅRSBERETNING 2009.

Styret og komiteer i Telepensjonistenes forening i Hamar har hatt følgende

sammensetning i 2009:

Leder Kåre Garmager

Nestleder Henry Nordvi

Sekretær Reidun Kverneng

Kasserer Arnfinn Hongseth

Styremedlem Edel Havik Valgkomite Aud Bekkevold

Sigrid Rønningen Astrid Helgemo

Ida Johnsen A.M. Bratterud Andersen

Klubbleder Tynset Grete Seim Varamenn Tor Gullhav

Varamann Thorbjørn Markussen Arr/festkomite Sigrid Rønningen

Jon Flusund Astrid Helgemo

Revisor Aud Bekkevold Edel Havik

Jon Kroken Varamann Kristine Johnsen

Varamann Dora Elverhøy

Telefonvakter: Astrid Helgemo, Marit Skjønhaug, Aud Bekkevold, Dora Elverhøy,

A.M. Bratterud Andersen og Sigrid Rønningen.

To av våre medlemmer, Margot Storstrøm og Anny Langaard, samt to tidligere medlemmer, Ole Haug og Torbjørn Schjeldrup Johansen, har gått bort i årsmøteperioden.

Vi lyser fred over deres minne og takker for trofast medlemskap.

Medlemstallet pr. 31.12.09 er 90. Det samme som i 2008.

I 2009 er det avholdt 7 medlemsmøter og 9 styremøter. Av disse har det vært et styremøte på Gjøvik og et medlemsmøte på Hamar, felles med Gjøvik og Lillehammer.

Henry Nordvi og Reidun Kverneng deltok på landsmøte på Lillehammer for Hamars telepensjonister og Kåre Garmager representerte bladet ”Telepensjonisten”.

Tur-komiteen har bestått av Edel Havik, Astrid Helgemo og Sigrid Rønningen. Det var planlagt 2 turer i løpet av 2009. Det ble gjennomført en vellykket busstur for Hamars telepensjonister, den 25.mai. Det var 15 deltakere og på turen gikk til Mammuthuset i Vang, med omvisning og foredrag av Ole Nashaug. Deretter ble det lunsj og omvisning på Skogbruksmuseet i Elverum. På hjemveien ble det stopp på Taigaen i Løten.

Den andre turen skulle gå til Vestlandet. En fellestur med Lillehammer og Gjøvik. Den ble dessverre avlyst, men utsatt til sommeren 2010. Turkomite for fellesturen er:

Knut Thorsteinsen, Lillehammer, Arnt Hoel Gjøvik og Edel Havik, Hamar.

Henry Nordvi har i perioden tatt over som datakontakt og web-redaktør, for oppdatering og vedlikehold av hjemmesiden vår.

Julebordene ble aviklet mandag 7.desember og onsdag 9. desember på henholdsvis Jernbanesamfunnet i Hamar og Resturant Milano på Tynset. Julebordene ble ”sponset” av foreningen, med kr 350 pr medlem. Det ble bra oppslutning og hyggelig julebord på begge steder.

På medlemsmøtene våre har vi hatt besøk av Erik Ericson fra pensjonisthjelpen som orienterte om hva de jobbet med, og antikvar Per Ø Sandberg som underholdt med lokalhistorie om Telenor. Det har også vært diktlesing og sangunderholdning på medlemsmøtene våre. På vårt felles medlemsmøte var også forbundsleder Odd K Kvalheim tilstede. Han orientere om aktuelle forbundsaker. Fellesmøtet var vellykket og ble omtalt både på Gjøvik- og Lillehammers hjemmeside og i bladet ”Telepensjonisten”.

 

Reidun Kverneng

Leder Sekretær