ÅRSBERETNING 2016

ÅRSBERETNING FOR 2016

 

Årsberetning 2016

Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning:

 

Leder                          Berit Kopren

Nestleder/sekretær     Jonas Aasland

Kasserer                      Ingebjørg Bore

Styremedlem              Øyvind Nilsen

Styremedlem              Rita Meihack

Varamedlem               John Gran Abrahamsen

 

Revisorer                    Ingfrid Husebø og Inger Brit Jonassen

Vararevisor                 Dagfrid Søyland

 

Valgkommite              Gerd-Lise Knudsen og Magne Falch

Vara valgkomite         Egil Reimers

 

John Gran Abrahamsen er kontaktperson mot Eldrerådet i Stavanger og redaktør for foreningens hjemmeside.

Medlemmer: Vi har 103 betalende medlemmer, 3 nye, 3 utmeldinger og 1 døde i år.

 Medlemsmøter og turer 2016:

25.01   Årsmøte

29.02   Ajax, Sveinung Bendixen

25.04   Per Arild Meling, Telenor i dag

02.06   Fellestur med Haugesund, «Bedehus og drivhus»

29.08   Stavanger Turistforening

26.09   Snorre Stuen, Flått-foredrag

31.10   Helge Helgesen, Utsira

05.12   Jule-/40 årsjubileumsmøte Hotell Alstor, «Han Innante»

Oppmøtet på medlemsmøtene ligger på mellom 30 til 45 personer.

Antall styremøter: 6.

 Berit Kopren                          Jonas Aasland                        Ingebjørg Bore

Rita Meihack                                  Øyvind Nilsen