Årsberetning 2017

Årsberetning 2017

ÅRSBERETNING FOR

Glåmdal Telepensjonistforening

2017

Styret for foreningen har i 2017 bestått av:

Leder : Aina Holen

Nestleder : Kari Aanerud

Kasserer : Gerd Paulsen

Sekretær : Asbjørg Elserud

Styremedlemmer : Leikvin Solbakken og Berit Lybæk

Varamedlemmer : Roald Grotle og Bjørg Nygård

Arrangementskomité : May B. Moen og Else Hauger

Valgkomité : Anne Lise Lillehagen og Berit Mykkestue

Vara: Sverre Moen

Revisorer : Målfrid Henaug og Wigdis Solbakken
Vara: Grethe Knutsen

Styrets arbeid:

Det har i perioden vært avholdt 11 ordinære styremøter. De viktigste sakene som har vært behandlet er:

 • Rapportering av regnskap og medlemsutviklingen til Landsforbundet.
 • Rekruttering av flere medlemmer.
 • Planlegging av turer, medlemsmøter, grillfest og julearrangement .
 • I mai 2017 var det tid for Telepensjonistenes Landsmøte. Gerd Paulsen og Aina Holen deltok fra Glåmdal.
  • Det var ingen «store» saker til behandling på årets landsmøte. Medlemssitasjonen er som før i nedgang, og rekruttering til styreverv er vanskelig. Dette igjen fører til at lokalforeningene sliter med å drive videre.
  • Det nye styret skal bestå av totalt 5 medlemmer og 3 vararepresentanter. Styret for perioden 2017-2019 består av følgende personer:
   • Tore Andli, leder
   • Ulf Rathe, nestleder
   • Marie Aashagen, sekretær
   • Finn Egil Elster, kasserer
   • Einar Nymoen, styremedlem
   • Irma Tystad, Reidun Reinsve og Anne Stødle er vara til styret.
  • Det ble vedtatt å legge ned arbeidsutvalget.

Medlemsmøter/turer o.a.

 • Årsmøte ble avholdt 26. januar, 33 medlemmer deltok.
 • Medlemsmøte 1. mars, 24 medlemmer deltok. Vi hadde besøk av Bjørn Olav Bakken som holdt foredrag om brannsikkerhet. Vi fikk bl a se hva som skjer hvis vi «slurver» med det elektriske, og ikke minst hvor kort tid det tar før et rom er overtent.
 • 7. april reiste 16 medlemmer med toget til Årnes, og så Seniorcabareten i Nes Kulturhus, årets tittel var Camping. En vellykket forestilling nok en gang.
 • 11. mai hadde vi planlagt tur til Sootkanalen, med Sverre Eier som guide, men været ville det annerledes, snøen lavet ned. Likevel ble vi 17 som kjørte til Eidskog, hvor vi besøkte Skolemuseet og kirken, før vi spiste en god lunsj i Eidskog rådhus.
 • 12. juni var det igjen tid for grillfest. Denne gangen besøkte vi Austmarka bygdetun. Vi hadde planlagt en historisk vandring med Jon Martin Øverby som guide, men også denne dagen ville været det annerledes, regnet pøste ned. Vi fikk likevel god informasjon om området, og vi satt nesten helt tørt under taket i paviljongen. Heldigvis stoppet regnet i tide før grillene ble tent. Også i år hadde Haldis Svensson tatt med gitaren og underholdt oss med historier og sang sammen med Stellan Andersson, ca 35 personer deltok.
 • 1.-3. august reiste 16 medlemmer med Bergs Skysstasjon til Røros og musikkspillet «Elden». En guidet tur i slagghaugene, blant gamle bygninger og kirken var også med i programmet. Det ble også en stopp ved «storelgen» ved rasteplassen Bjøråa i Stor-Elvdal, og ved Elgstua i Elverum på veien hjemover.
 • 23. august var det igjen tid for å gå langs Soot-kanalen, og denne gangen skinte sola fra skyfri himmel. Sverre Eier guidet oss gjennom slusene, og fortalte historier både om slusene, bruken og menneskene. Turen ble avsluttet med lunsj på Eidskog rådhus. Det var 27 personer som deltok.
 • 13. september hadde vi medlemsmøte, vi så litt på hjemmesiden til Telepensjonistene sentralt og lokalt.
 • 25. oktober deltok 25 medlemmer på medlemsmøte. Vi hadde besøk av Hans Reum fra Eldrerådet som fortalte om «Velferdsteknologi for eldres situasjon». Vi skal jo bo lenger hjemme, og blir mer avhengig av en teknologi som kan trygge hverdagen i hjemmet.
 • Årets julearrangement gikk til Lillestrøm kultursenter, der vi spiste julemiddag før vi så showet «Julestemning på et Blunck», med Bettan, Blunck og Endresens. En vellykket tur hvor 46 personer deltok, herav 40 medlemmer, i tillegg hadde vi selskap av 9 medlemmer fra foreningen i Lillestrøm.
 • Vi har også i 2017 gitt en liten oppmerksomhet til de som fyller 70 – 80 og 90 år. Disse var: Jan Bøhnsdalen, 80 år, Anne-Lise Brøderud, 80 år, Anne-Lise Lillehagen, 70 år, Lola Salberg, 70 år, Odd Sørlie, 70 år og Olav Berget, 70 år. Noen har fått oppmerksomheten overlevert personlig, mens noen er sendt i posten.

Medlemssituasjonen:

 • Ved utgangen av 2017 var vi 102 betalende medlemmer, og 11 medlemmer som har passert 80, og dermed slipper kontingent. Totalt 113 medlemmer.
  6 medlemmer ble utmeldt i 2017.

Økonomi:

 • Økonomien i foreningen er fortsatt god. Ved årsskiftet hadde vi kr 127.755 på bok og kr 2.717,00 i kontanter, dvs en beholdning på totalt kr 130.472.
 • Vi søkte også i 2015 Hedmark fylkeskommune om tilskudd. Vi fikk innvilget kr 4.115.

Kongsvinger 23.01.2018

____________________                           ____________________                           _____________________

Aina Holen, leder                        Kari Aanerud, nestleder             Gerd Paulsen, kasserer

 

____________________                           ____________________                           _____________________

Asbjørg Elserud, sekretær             styremedlem/vara                    styremedlem/vara