Årsberetning for 2016 Kristiansund

Kristiansund og Nordmøre Telepensjonistforening har hatt årsmøte

Årsberetning for Kristiansund og Nordmøre telepensjonistforening  – 2016

Styret
På årsmøtet i 2016 ble følgende valgt:

Leder:   Jarl Joø, 1 år (gjenvalg)
Sekretær/datakontakt: Åse Juul Hansen, 2 år (gjenvalg)
Kasserer:  Kirsten Kanck Lorentzen, 1 år (gjenvalg)
Styremedlemmer:   Kirsten Myklebust (ikke på valg)
Wenche Morch Olsen, 2 år (ny)
Varamedlem: Liv Anne Ødegård, 1 år (gjenvalg)

Revisor: Aase Solli-Sæther, 1 år (gjenvalg)

Vara revisor: Marie Sæter, 1 år (ny)

Kaffekomitè:    Inger Haug, 1 år (gjenvalg)
Randi Dalager, 1 år (ny)
Gunnlaug Bø Nyland, 1 år (ny)

Valgkomitè for 2016:
Brita Sverdrup
Gunnlaug Bø Nyland
Torbjørn Dyrnes

Informasjon om styrets sammensetning er sendt til Brønnøysundregistrene. Årsrapport er sendt til telepensjonistforbundet sentralt

Møteaktivitet
Vi har avholdt 10 medlemsmøter inkl. årsmøte, sommermøte i Byskogen, og julebord. 11 styremøter er avholdt, de fleste i forkant av medlemsmøtene.

Sommermøte ble, i tradisjonen tro, holdt i juni i Byskogen med grilling etc. i nydelig sommervær. En fin kveld. .

Julebordet ble også i 2016 arrangert på Dødeladen, der vi fikk servert både velkomstdrikk, nydelig julemat med drikke, servert to ganger, samt dessert.
Mari Hals underholdt oss med nydelige, moderne julesanger.

På medlemsmøtene har vi hatt besøk av: Havnesjef for Kristiansund og Nordmøre havn, Arnt Honstad. Han fortalte om jobben som er gjort med å etablere
nye havner på Nordmøre og i Trøndelag.

Vi har hatt besøk av Gerd Fuglseth fra IF forsikring (Engdal).

Idunn Eide Sanden besøkte oss og fortalte om byutvikling og -planlegging.

Odd Williamsen holdt foredrag om Dyre Halse.

Ingeborg informerte om eldreråd og litt om hva som skjer på møtene der.
Åse informerte om vår lokale hjemmeside og viste den fram på lerret.
Åse deltok på landskonferanse i mai.
Åse  er kontaktperson mot ”Telepensjonisten”
Åse er nettansvarlig for lokale hjemmesider

K og N telepensjonistforening er representert i eldrerådet – representant er Ingeborg Enge for 4 år (gjenvalgt og gjelder i perioden 2015 – 2019 ).

Deltakelsen på møtene har vært god og stabil, ca 20+.

Økonomi Lokalforeningens økonomi er bra, men er avhengig av støtte fra Telenor.
Kontingenten er uendret. Kr. 250,- fra 1.januar 2015

Medlemsutvikling Lokalforeningen har dessverre hatt en nedgang på 8 medlemmer i 2016, deriblant et dødsfall.

Vi hadde 11 jubilanter i 2016

Pr. 31.12.2016 hadde vi en medlemsmasse på 57 betalende medlemmer.

Kristiansund,  5. februar 2016

Styret v/ Åse