ÅRSBERETNING FOR 2018

Her kommer årsberetningen for Telepensjonistene Stavanger for året 2018

 

ÅRSBERETNING 2018.

 

Årsmøte 2018 ble avholdt 29. januar 2018 i møtelokalet Tjensvoll kirke. Styret og komiteer fikk da følgende sammensetning for 2018:

Leder Berit Kopren  
Nestleder/ sekretær Jon M Olaussen  
Kasserer Knut-Olaf Thomassen (Ny i perioden)  
Styremedlem Øyvind Nilsen  
Styremedlem Torill Falch (Ny i perioden)  
Varamedlem Torill Sætre  
     
Revisor Ingfrid Husebø  
Revisor Inger Brit Jonassen  
Vararevisor Dagfrid Søyland  
     
Valgkomite Ingebjørg Bore (Ny i perioden)  
Valgkomite Jonas Åsland  
Varamedlem Bjørg Rostadmo  

 

John Gran Abrahamsen er kontaktperson mot Eldrerådet i Stavanger og redaktør for foreningens hjemmeside.

Medlemmer: Ved slutten av året var det 95 betalende medlemmer. I perioden har 13 medlemmer gått ut og 11 medlemmer har kommet til.

Medlemsmøter og turer i 2018:

29.01. Årsmøte i Telepensjonistenes Forening Stavanger i møtesal Tjensvoll menighet. 38 medlemmer deltok. I tillegg var det underholdning med musikalsk bildekavalkade fra Stavanger ved Dorrit Kyed.
26.02 Pensjonistmøte i møtesal Tjensvoll menighet. Tema: Musikalsk underholdning ved Elise og Øyvind Løklingholm.  33 medlemmer deltok.
20.03 Pensjonistmøte i møtesal Tjensvoll menighet. Tema: Hermetikkbyen Stavanger – Oppblomstring – Storhetstid – kun minner tilbake ved daglig leder på Hermetikkmuseet Piers Crocker. 29 Medlemmer deltok.
23.04 Pensjonistmøte i Vålands tårnet. Tema: Om Vålands bassenget, Vålands tårnet og vann- og avløpsverket i Stavanger ved tidligere vannverkssjef Svein Håkon Høyvik. 37 medlemmer deltok.
04.06 Fellestur med telepensjonistene i Haugesund. Turen gikk til Ytre Ryfylkeøyene. Etter en rundtur på Finnøy med blant annet besøk hos sølvsmeden på Finnøy og middag på Utsyn kjørte vi Talgjetunellen opp til Talgje. Her ble det anledning til å handle med oss sommerblomster fra gartneriet til Jostein Gard. Deretter besøkte vi Talgje kirke som er en av de eldste kirkene i Rogaland.  Jostein Gard tok oss med inn i kirken og guidet oss. En rolig og meget vellykket tur med 22 deltakere fra Stavanger og 9 deltakere fra Haugesund. Totalt 31 deltakere.
27.08 Pensjonistmøte i møtesal Tjensvoll menighet. Tema: Sang og gode historier fra Ajax ved Øyvind Vatland. 35 Medlemmer deltok.
24.09 Pensjonistmøte i møtesal Tjensvoll menighet. Tema: Inspirerende og morsomt foredrag ved Ståle Ree. 32 medlemmer deltok.
29.10 Pensjonistmøte i møtesal Tjensvoll menighet. Tema: Sang og musikk ved «Kristian gitar» (Kristian Sandvik).  34 medlemmer deltok.
03.12 Julebord for telepensjonistene på Victoria Hotel. Det ble servert varmbuffet med pinnekjøtt og ribbe med tradisjonelt tilbehør, dessertbord og kaffe/tee. I tillegg var det god underholdning ved Torill Falch, og til slutt kom Julenissen – Egil Pettersen – med julegave til alle. 38 medlemmer deltok.

 

Medlemmene informeres om medlemsmøter, turer og andre aktiviteter på hjemmesiden http://telepensjonistene.no/. I tillegg sendes invitasjon til alle møter, turer m.m via SMS til alle medlemmer.

Styremøter:

Det er i perioden avholdt 4 styremøter. De viktigste sakene som er behandlet er fordeling av arbeidsoppgaver, planlegging av aktiviteter og oppfølging av medlemstilgang/ -avgang, samt oppfølging av foreningens økonomi.

Økonomi:

Foreningens økonomi er bra. Medlemskontingenten er kr 200 pr medlem – som har stått uendret i flere år.

 

 

Berit Kopren                                     Jon M Olaussen                                              Knut-Olaf Thomassen

 

 

Torill Falch                                          Øyvind Nilsen