Årsberetninger

Årsberetningen for 2015.

 ARE-TPlogo

Telepensjonistenes Forening

Arendal

ÅRSMELDING 2015.

Årsmøtet 27. januar 2015 valgte følgende styre:

Leder Finn Egil Halvorsen Velges for 1 år
Nestleder Bernt E. Taraldsen Velges for 2 år
Sekretær Ivar Nygård Ikke på valg. 1 år igjen
Kasserer Villy Berli Gjenvelges for 2 år
Styremedlem Oddbjørg Olsen Gjenvelges for 2 år
Styremedlem Borghild Kleven Ikke på valg. 1 år igjen
Styremedlem Grethe Larsen Ikke på valg. 1 år igjen
Varamedlem Viggo Winge Ikke på valg. 1 år igjen
Revisor Tor Emil Pettersen Gjenvelges for 2 år
Valgkomite: Ingebjørg Johnsson Ikke på valg. 1 år igjen
Bernt Egil Taraldsen Ikke på valg. 1 år igjen
Bjørg Lunden Gjenvelges for 2 år

 

 

 

Det er holdt 4 styremøter og 8 medlemsmøter.

Leder Finn Egil Halvorsen deltok på Landsmøtet på Gardermoen  27.-28. mai 2015.

26/2 var vi på omvisning på Kuben. (AAKS)

14/4 var vi på omvisning på den nye brannstasjonen i Arendal.

5.-6. juni var vi på tur til Kongsberg, Geilo og Modum (Blåfargeverket)

16/6 hadde vi sommeravslutning på Bjellandstrand.

 

9/10: Tur til Søm kirke. (Nupens glassmalerier)

15/10: Omvisning på Sørlandsutstillingen. (Bommullsfabrikken)

10/12: Juleavslutning på Frikirken med underholdning av Bendiksen og Ellefsen og foredrag av Stein Gauslå. Der var 34 deltakere, derav 10 gjester fra Telepensjonistene i Kristiansands.

 

På 2 av medlemsmøtene har det vært foredrag av foreningens egne medlemmer.

 

Vi har hatt 1 rusletur på Hove.

 

Medlemsutvikling:

I løpet av 2015 har vi hatt 1 innmeldt,  3 utmeldte  og 3 døde. Antall medlemmer pr 31/12-2015 er 46.

Av disse har 2 kontingentfritak.

 

Økonomi:

Pr 31/12 2015 var kapitalen: kr 47.237,08.

Styret