ÅRSKALENDER 2019

Program for Telepensjonistenes forening Hamar 2019.

11. januar
Medlemsmøte på Frivilligsentralen i Hamar.
Prest og psykolog Susanne Sønderbo kommer og  holder foredrag om «Aktive Eldre».

07. februar
Årsmøte for 2018

14. mars.
Medlemsmøte på Frivilligsentralen i Hamar.
Kåseri ved Per Øivind Sandberg.

10. mai.
Fredagskaffe på Prøysenhuset.
Vedtak: Pensjonistforeninga betaler, ingen egenandel.

13. juni.
Fellesmøte/sommeravslutning med Lillehammer
Lillehammer er ansvarlig for arrangementet.

Høsttur – Røros ?