ÅRSKALENDER 2019

Program for Telepensjonistenes forening Hamar 2019.

11. januar
Medlemsmøte på Frivilligsentralen i Hamar.
Prest og psykolog Susanne Sønderbo kommer og  holder foredrag om «Aktive Eldre».

07. februar
Årsmøte for 2018

14. mars.
Medlemsmøte på Frivilligsentralen i Hamar.
Kåseri ved Per Øivind Sandberg.

10. mai.
Fredagskaffe på Prøysenhuset.
Vedtak: Pensjonistforeninga betaler, ingen egenandel.

13. juni.
Fellesmøte/sommeravslutning med Lillehammer på Veimuseet, Hunderfossen.
Lillehammer er ansvarlig for arrangementet.

6. til 8. september.
Høsttur – Tur til Flor og Fjære, Sør Hidle sammen med Lillehammer (ble avlyst grunnet for få påmeldte).

10. oktober.
Medlemsmøte med omvisning på Utvandrermuseet.

14. november.
Medlemsmøte på Frivilligsentralen i Hamar.

5. desember.
Julearrangement på Hamarstua Domkirkeodden.