Årsmøte 2014

Årsmøte 2014

Årsmøtet ble avviklet på HIAS i Sandnessjøen 12. februar kl. 1130. Det møtte 28 medlemmer fra Mosjøen og Sandnessjøen. Det var dessverre ingen som møtte fra Brønnøysund og Mo i Rana. Referat fra årsmøtet er sendt alle medlemmer, men ligger også her om du trykker "les mer":

Helgeland Telepensjonistforening

Protokoll fra årsmøtet på HIAS i Sandnessjøen onsdag 12. februar 2014, kl 11.30.
28 medlemmer var til stede.

Sak 1/14 Åpning ved lederen.

Oddvar Ulvang ønsket velkommen til årsmøtet.
4 medlemmer var gått bort, Pernille Brekke, Ingunn Bekkevoll, Torbjørn Strømhaug og Asle Mathisen. De ble minnet med ett minutts stillhet.

Det var ingen merknader til innkallinga og den ble enstemmig godkjent.

Sak 2/14 Valg av møteleder og referent

Årsmøtet valgte henholdsvis leder og sekretær til møteleder og referent.

Sak 3/14 Årsberetning for 2013

Oddvar Ulvang leste årsberetningen.

Årsberetningen godkjent med merknad om delegater til Landsmøtet.

Sak 4/14 Regnskap 2013 og budsjett 2014

Regnskap og budsjett var utdelt til deltakerne, og ble i tillegg referert av kasserer.

Regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.

Sak 5/14 Vedtektsendring – iht. mal vedtatt av landsmøtet 2013

Vedtektsendringene ble referert og enstemmig vedtatt.

 

Sak 6/14 Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet.

Sak 7/14 Dekning av reiseutgifter

De som kommer fra steder utenfor Sandnessjøen får dekket reiseutgifter til rutegående kommunikasjon mot kvittering. De som kjører egen bil (med påsittere) får dekket kr 2, 50 pr km og kr 0,30 pr passasjer, og selvsagt bompenger. Dette er gjeldende sats og ble godkjent uten endringer.

Sak 8/14 Valg

Leder refererte valgkomiteens forslag til styre:

Leder: Oddvar Ulvang (ikke på valg)
Nestleder: Astrid Urdahl (ny for 2 år)
Kasserer: Ingvard Johansen (ikke på valg)
Sekretær: Marta Rønning (gjenvalgt for 2 år)

Styremedlemmer:
-Karl Bratland, Brønnøysund (gjenvalgt for 2 år)
-Jorunn Jakobsen, Mo (ikke på valg)
-Eilif Dagsvik, Mosjøen (gjenvalgt for 2 år)
Varamedlem: Bjørg Øhrling (gjenvalgt for 1 år)

Revisorer:
-Margrethe Herset (ny for 1 år)
-Olav Kristoffersen (gjenvalgt for 1 år)
Vararevisor: Torunn Ottestad (gjenvalgt for 1 år)

Turkomite:
-Oddvar Ulvang (leder) (gjenvalgt for 1 år)
-May Helen Dagsvik (gjenvalgt for 1 år)
-Eystein Albertsen (gjenvalgt for 1 år)
-Karin Gotaas (gjenvalgt for 1 år)

Valgkomite:
-Asbjørg Hagenes (gjenvalgt for 1 år)
-Anne Sophie Egeness (gjenvalgt for 1 år)
-Kari Hestnes (gjenvalgt for 1 år)
Vara: Anne-Lise Lauritzen (ny valgt for 1 år)

Alle ble enstemmig valgt.

Etter møtet leste Ingvard Johansen en munter historie fra ”Vett og uvett”.
Deretter var det bespisning for alle møtedeltakerne. Praten gikk livlig og glade minner ble delt.