Årsmøte 2015

Telepensjonistenes forening Telemark hadde årsmøte 9. februar 2015 i Telenors kantine i Skien.

Telepensjonistenes forening Telemark hadde årsmøte 9. februar 2015 i Telenors kantine i Skien. Leder Elsie ønsket alle velkommen til årsmøtet. I tillegg til 28 stemmeberettigede medlemmer, var også Mai-Britt Løken, nestleder og sekretær i Forbundet og Berit Olavsen, leder for Telepensjonistene i Larvik og styremedlem i Forbundsstyret, spesielt invitert.

Årsmøtet ble åpnet av leder. Innkalling og dagsorden ble godkjent, og navneoppropet viste at det var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede. Møtedirigenten la fram Årsberetningen for 2014 og revidert regnskap for 2014. Både årsberetning og revidert regnskap ble godkjent uten merknader. Budsjettet for 2015 ble vedtatt og Valgkomiteens forslag til nye tillitsvalgte ble også enstemmig vedtatt.

Den offiselle delen av årsmøtet ble avsluttet. Leder takket dirigenten for jobben med en «Teleblomst». Deretter fikk Mai-Britt Løken ordet:
Hun orienterte om aktuelle foreningssaker, spesielt om Organisasjonsutvalgets innstilling, som har vært ute til høring i lokalforeningene. Hun nevnte bl.a. navneendring av Forbundet til Teleseniorenes Landsforbund og ny oppbygging/sammensetning av Landsstyret. Dette ligger som forslag fra Utvalget og kan bli sak til behandling på Landsmøtet i mai 2015. Hun orienterte om Landsstyrets fordeling av diverse oppgaver som er kosnadsbesparende. Mai-Britt Løken fikk også en «Teleblomst» som takk for innlegget og for at hun gjestet årsmøtet.

Bjørg B. fikk en blomsterhilsen som takk for et raskt ja og hurtig jobbing som stedfortreder for valgkomiteen.

Turkomiteen informerte om vårtur til «Blomstring i Hardanger» 12. – 15. mai. I samarbeid med Magnus Reiser er det reservert 20 plasser til oss. Turen går med Fjordline fra Langesund via Hirtshals, videre til Stavanger og Bergen. Deretter i buss til Voss og videre til Ullensvang hotell. Det blir utflukter fra hotellet, hvor vi overnatter i to netter.

Arrangementskomiteen serverte snitter, bløtkake og kaffe, og det var utlodning med mange hyggelig gevinster.

Leder Elsie takket alle for godt fremmøte. Takket også arrangemenstskomiteen for godt utført jobb.