Årsmøte 2019

Torsdag 7. februar kl. 1730 på Scandic Grand Hotel

Saksliste:

1.  Åpning
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps, 2 protokollunderskrivere.
3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
4. Årsmelding for 2018
5. Regnskap for 2018 m/revisorrapport.
6. Fastsetting av medlemskontingent
7. Forslag til vedtektsendringer.
8. Innkomne saker som ønskes behandlet. Frist for innsending av forslag til styret
er innen 23.01.2019.
9. Budsjett for 2019
10. Valg

Etter selve årsmøtet blir det informasjoner, «ordet fritt» og sosialt samvær.

Servering av varmrett, kake og kaffe i restauranten kl.  1930.

Vi håper at flest mulig av medlemmene vil delta på årsmøtet og ønsker alle:
Vel møtt!

 

Tromsø, 7. januar 2019

Hilsen styret i Telepensjonistene Tromsø