Årsmøte 2020

Avholdes mandag 10. februar kl. 17.30 på Scandic Grand Tromsø.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Styret innkaller herved medlemmene i Telepensjonistene Tromsø til årsmøte mandag 10. februar kl. 1730 på Scandic Grand Hotel

Saksliste:

1.  Åpning
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps, 2 protokollunderskrivere.
3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
4. Årsberetning for 2019
5. Regnskap for 2019 m/revisorrapport.
6. Fastsetting av medlemskontingent
7. Forslag til vedtektsendringer.
8. Innkomne saker som ønskes behandlet. Frist for innsending av forslag til styret
er innen 27.01.2020.
9. Budsjett for 2020
10. Valg

Etter selve årsmøtet blir det informasjoner, «ordet fritt» og sosialt samvær.

Servering av varmrett, kake og kaffe i restauranten kl.  1930.

Vi håper at flest mulig av medlemmene vil delta på årsmøtet og ønsker alle:
Vel møtt!

Hilsen styret i Telepensjonistene Tromsø