Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Forenklet årsmøte15.2.2021

På grunn av koronarestriksjoner kunne vi ikke ha ordinært årsmøte iår.  Årsmelding og regnskap var sendt til alle medlemmer på forhånd med beskjed om å melde eventuelle innsigelser og forslag til styret innen 8. februar. Det kom ingen bemerkninger, og styret møttes derfor på Sandneskroa til en forenklet avvikling.
Etter behandling av  alle saker bevilget vi oss en matbit og hadde en hyggelig stund ilag.