Årsmøte og medlemsmøte 14. februar 2019

Foreningens leder Arne Jan Knudsen ønsket de 39 fremmøtte velkommen til års- og medlemsmøtet.

Årsmøtet
Arne Kjell Dahlmo ledet møtet. Håkon Rindal ble valgt til referent, Turid Wensell og Reidar Johansen som tellekorps og Gerd B. Kristensen og Arthur Pedersen til underskrift av protokoll.
Årsmeldinger for Telepensjonistene Bodø/Salten og Bodø Radio og Kringkastingsmuseum ble gjennomgått og godkjent.

Aktivitetsplan for 2019 ble vedtatt uten merknader.
Revidert regnskap for 2018 og budsjett for 2019 ble godkjent uten merknader.

Kasserer Mai Britt Thune og møteleder Arne Kjell Dahlmo.

Innkomne forslag
– Kassereren la fram forslag fra styret om å heve kontingenten fra 250 til 300 kroner. Forslaget ble godkjent.
– Styret har utnevnt Nita og Thomas Mathisen til æresmedlemmer for deres innsats som musikanter på møter og sammenkomster. Stor applaus for Nita og Thomas som dessverre ikke ikke var til stede på møtet.

 

 

Valg
Reidun Olaisen la fra valgkomiteens forslag.
Det nye styret består nå av følgende personer:
Arne Jan Knudsen (leder)
Håkon Rindal  (sekretær)
Mai Britt Thune (kasserer)
Reidar Johansen og Turid Wensell (styremedlemmer)
Irene Rødtang Rottem og Thomas Myhre (vara)

Medlemsmøtet
Hovedtema for møtet var reisemål for 2019.

Arne Jan og Gerd orienterte om de to alternativene Albania og Belgia/Nederland. Det ble deretter gjennomført avstemming. Albania ble valgt med stort flertall.

Påmeldingsfrist ble satt til 28. februar. Detaljer for turen finner du her.

Etter sang, loddtrekning og mat takket Arne Jan for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

Dokumenter:
Protokoll fra årsmøtet
Referat fra medlemsmøtet

 

Bjørg Andreassen, Tove Kilskar, Målfrid Solstad og Liv Juul fikk velfortjent takk for innsatsen i styret og komiteer.

 

Fra møtet (klikk for større bilde)