Årsmøte og medlemsmøte 24.januar 2018

Årsmøte med påfølgende medlemsmøte

I Kristiansund hadde vi årsmøte med påfølgende medlemsmøte 24.1.18
Les mer:

krn-referat fra medlemsmøte-årsmøte januar 2018

Styret fra venstre: Kirsten K. Lorentzen, kasserer
Liv Anne Ødegaard, leder
Odd Lysø, styremedlem
Åse Juul Hansen, sekretær
Wenche Morch Olsen, styremedlem
Jorunn Andresen, vara styremedlem var ikke med på bildet

Neste medlemsmøte: 21.februar