Årsmøte onsdag 25. januar 2023

Årsmøte onsdag 25. januar 2023

16 telepensjonister var møtt frem i Folkets Hus.

Leder Henning Torsby ønsket alle hjertelig velkommen til årsmøtet.

Innkallingen ble sendt ut 4. januar 2023 og Årsmøtepapirene var sendt ut 18. januar 2023.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen og årsmøte var lovlig satt.

 1. Konstituering
  *             Henning Torsby ble valgt til møteleder
  *             Eli Nilsen ble valgt til referent
  *             Arve Kristiansen og Bjørg Fjeld-Olsen ble valgt til tellekorps.
  *             Marit Horne Johansen og Åge Moberg ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen.
 2. Årsberetning.
  Årsberetningen ble lest og ble godkjent uten kommentarer.
 3. Regnskap
  Regnskapet ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer
 4. Innkomne forslag
  Det var ingen innkomne forslag.
 5. Vedtekter
  Vedtektene ble gjennomgått. Ingen endringer var foreslått. Vedtatt enstemmig.
 6. Fastsetting av medlemskontingent
  Styret foreslo ingen endring av medlemskontingenten.
 1. Valg

  Valgkomiteen v/Bjørg Fjeld Olsen la fram forslag til nytt styre og alle ble valgt med akklamasjon.

Leder Henning Torsby Ikke på valg
Nestleder Inger Brauer Gjenvalgt for 2 år
Sekretær Inger Nyborg Valgt for 1 år
Kasserer Aud Birgit Kleiven Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem/hjelpekasserer Unni Vesthaug Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem Bjørg Fjeld-Olsen Ikke på valg
Varamedlem Arve Kristiansen Gjenvalgt for 1 år
Tur- og arr. Kom. Åse Berit Kongstein Gjenvalgt for 1 år
Tur- og arr. Kom. Eli Nilsen Valgt for 1 år
Revisor Terje Knudsen Valgt for 1 år
Varamann Tore Johnsen Valgt for 1 år

 

Leder takket for tilliten og takket alle for at de påtok seg et verv og en spesiell velkommen til Inger Nyborg som ny i styret, til Eli som gikk ut av styret og inn i Tur- og arr. Kom og til Liv Gurrik som gikk ut av Tur- og arr. Kom. etter mange år.

Årsmøtet ble hevet.

Nå var det tid for å servere gryterett og deretter kaffe og kake. Møtet ble avsluttet med loddsalg og trekning. Her ble det mange fornøyde vinnere.

Etter at Iris Catering sluttet i Folkets Hus, har måten å drive utleie på endret seg mye. Vi har derfor valgt å flytte medlemsmøtene til Håndverkeren, Nedre Storgate 13, 3015 Drammen, inngang fra Schwenckegata.

Leder takket for møtet og ønsket velkommen til medlemsmøtet 22. februar 2023 kl. 1200 i Håndverkeren i Drammen.