Årsmøter og årsmeldinger

 

  

Årsmøteprotokoller:                                Årsmeldinger:

Årsmøte 2020                                                       2019

Årsmøte 2019                                                       2018

Årsmøte 2018                                                2017

Årsmøte 2017                                                2016

Årsmøte 2016                                                         2015

Årsmøte 2015                                                         2014

Årsmøte 2014                                                         2013

Årsmøte 2013                                                         2012

Årsmøte 2012                                                         2011