ÅRSMØTET 2013

ÅRSMØTET 2013

Leder Berit Kopren kunne ønske 24 medlemmer velkommen til årsmøtet i menighetssalen Tjensvoll kirke

Berit kunne opplyse om at årsaken til at årsmøtet ble holdt som eget møte, i stedet for kombinert med vanlig medlemsmøte, var at de fra Telepensjonistene sentralt var pålagt innrapportering innen 15. februar.

Styret kunne legge fram en kort men positiv årsberetning for 2012, som fortalte en nettovekst i medlemmer på 10, 6 medlemsmøter og 1 fellestur med Haugesund-pensjonistene.

ngebjrgore.JPGKasserer Ingebjørg Bore kunne legge fram et regnskap med over 19 tusen kroner i overskudd og uten revisormerknader.
Formelt referat fra årsmøtet finner du HER

Det ble litt debatt om behovet for egne vedtekter i samband med styrets forslag om å droppe valg av varamann til styre og revisjon.

Årsmøtet vedtok å opprettholde varamann til styret, men ga sin tilslutning til at det ikke var behov for vara til revisor, ettersom der er to og det i grunnen holder med en.

Det var gjenvalg av hele styret, bortsett fra Frida Dahlberg som ønsket å tre ut.
I hennes sted kom RitaStyret 2013 Meihack inn fra varamannsplass og John Abrahamsen ble ny varamann.

Som valgkomite ble valgt Gerd Lise Knudsen og Egil Reimers.

Styreleder takket Frida for mangeårig innsats i styret og Olaf E Bakkan som leder av valgkomiteen og overrakte dem blomster.

Til slutt takket hun for et godt møte med saklig debatt og minte om neste medlemsmøte mandag 25. februar da Emton Ådnesen kommer med musikalsk underholdning.