ÅRSMØTET 2017

Årsmøtet ble avviklet i menighetsalen til Tjensvoll kirke mandag 30. januar 2017.

Årsmøtet var planlagt avviklet på skoleskipet Gann. Det var planlagt lunsj til medlemmene som møtte på skipet. Vi måtte av den grunn ha forhånds påmelding fra deltagerne til møtet. Dessverre hadde ikke nok medlemmer forhåndsmeldt sin deltagelse. Styret valgte derfor å endre møteplass til menighetsalen i Tjensvoll kirke, hvor vi ikke er avhengig av forhåndspåmeldinger.

Styret vil planlegge et medlemsmøte på skoleskipet ved en senere anledning.

Årsberetning 2016, regnskap 2016 og budsjett for 2017 ble godkjent. Årsmøtet bestemte også at medlemskontingenten ikke skulle endres.

Det var ikke kommet inn noen forslag.

Valget ble som følger:

Leder                                   Berit Kopren                   valgt for 1 år

Nestleder/sekretær:        Jon M. Olaussen             valgt for 2 år

Kasserer                             Ingebjørg Bore                Ikke på valg

Styremedlem                   Øyvind Nilsen                   Ikke på valg

Styremedlem                   Rita Meihack                    Ikke på valg

Varamedlem                     Torill Sætre                       valgt for 1 år

Revisorer                            Ingfrid Husebø og Inger Brit Jonassen   Gjenvalgt for 1 år

Vararevisor                        Dagfrid Søyland                                           Gjenvalgt for 1 år

Valgkomite                        Else Medhus og Jonas Åsland                   Valgt for 1 år

Varamedlem                     Bjørg Rostadmo                                            Valgt for 1 år