Årsmøtet 2020

Yngve ble gjenvalgt til leder på årsmøtet 2020.

Også i år ble årsmøtet vårt avholdt på Scandic Grand Hotel. Leder Yngve Johansen ønsket alle velkommen til årsmøte, og i tradisjonens tro ble våret medlem Arne Pegttersen, som er gått bort i 2019 minnet med 1 minutts stillhet.

Yngve Johansen ble valgt til møteleder mens Oddbjørn Nilssen ble valgt til referent. Videre ble  Kjell-Arne Skogdal valgt til tellekorps mens Svein Høgset og Paul Hansen ble valgt til å underskrive protokollen.

Møteleder overtok og leste opp årsberetningen for 2019. Årsberetningen ble godkjent uten merknader. Styret fikk applaus for det gode arbeidet som de har utført.

Medlemskontingenten på kr. 200,- beholdes uendret for 2020 og 2021. Forslaget om fastsetting av medlemskontingenten ble enstemmig vedtatt.

Regnskapet for 2019 og busdjett for 2020 ble enstemmig godkjent.

Valgkomiteens leder Paul Hansen refererte valgkomiteens innstilling til de ulike tillitsvervene. Møteleder foretok så valgene punkt for punkt. Innstillingen ble enstemmig godkjent og du finner det nye styret her https://telepensjonistene.no/styret-for-2020/

Etter møtet var det bespisning i restaurangen

Yngve Johansen ble gjenvalgt som leder