Årsprogram 2019 – datoer for årsmøte og medlemsmøter

Årsprogram 2019 – datoer for årsmøte og medlemsmøter

Datoer for årsmøte og medlemsmøter i Molde Telepensjonistforening i 2019

Velkommen til møter og tur i 2019.
Møtene vil fortsatt bli holdt i Eldres Kultursenter i Vektergata, og begynner kl. 17.00. Vi holder på til ca. kl. 19.00.
Møtekalenderen ser slik ut:

Januar: Torsdag 17. januar (årsmøte)
Februar: Mandag 25. februar
Mars: Mandag 25. mars
April: Mandag 29. april
Mai: Vårtur. Dato senere.

September: Mandag 30. september
Oktober: Mandag 28. oktober
November: Mandag 25. november (Adventmøte/julebord. Sted senere)