Årsprogram 2022 – datoer for årsmøte, styremøter og medlemsmøter

Årsprogram 2022 – datoer for årsmøte, styremøter og medlemsmøter

Datoer for årsmøte, styremøter og medlemsmøter i Molde Telepensjonistforening våren 2022 og høsten 2022.

Velkommen til møter og tur i 2022.

Møtene vil foreløpig bli holdt på Krona på Romsdalsmuséet. Når Nobel Seniorsenter blir ferdig, trolig til høsten en gang, flytter vi kanskje møtene dit. Vi begynner kl. 1700 og holder på til kl. 1900.

På medlemsmøtene blir det loddsalg. De som kommer, tar med seg en gevinst til en verdi av ca. kr. 50,-. Du betaler med VIPPS eller med kontanter når du kjøper lodd. Det blir servering av kaffe og svele, kanelsnurr eller vaffel.

Møtekalender høsten 2022: 

Tirsdag 13. september – styremøte
Mandag 26. september – medlemsmøte
Tirsdag 18. oktober – styremøte
mandag 31. oktober – medlemsmøte
Tirsdag 15. november – styremøte
Mandag 28. november (julemøte)

 

Møtekalender våren 2022:

Tirsdag 10. januar – styremøte
Tirsdag 01. februar – årsmøte med påfølgende medlemsmøte
Onsdag 16. februar – styremøte
Tirsdag 01. mars – medlemsmøte
Tirsdag 15. mars – styremøte
Tirsdag 29. mars – medlemsmøte
Tirsdag 12. april – styremøte
Tirsdag 26. april – medlemsmøte
Tirsdag 10. mai – styremøte
Mandag 30. mai – busstur til Alnes fyr