Årsrapport fra Østfoldavdelingen

Årsmelding 2015

OST- Herrebordet

Et rent Herrebord på årsmøtet som ikke alle er så heldige å ha på sine foreningsmøter, men vi har mange aktive menn i vår avdeling Østfold.

 

TELEPNSJONISTENES FORENING ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT

  • Innledning 

 

  1. 2. Tillitsvalgte Styret har i perioden 28.januar 2015 – 27.januar 2016
  2. 2015 har vært et aktivt og godt arbeidsår for Telepensjonistene i Østfold. I løpet av året har vi fått flere nye medlemmer og noen av våre trofaste medlemmer er gått bort. Det har vært godt oppmøte på medlemsmøtene. Årsberetningen gjengir den virksomheten vi har hatt i 2015.

Bestått av: Leder:  Mai-Britt Løken Kasserer: Liv Kari Pettersen Sekretær: Hans Krugerud Datakontakt:  Åshild  Wollner Styremedlem: Johan Westgaard Styremedlem: Kåre Haug Varamedlem: Inger Brueland Varamedlem: Willy Jensen

Valgkomite: Gunnar Karlsen, Grete Minge, Hans Krugerud      3. Telepensjonistenes virksomhet

Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter. 7 medlemsmøter, sommertur, teatertur, årsmøte og julemøte. Medlemstallet pr. 31.12.2015 var 138 betalende medlemmer. Totalt har vi 139 medlemmer.

I løpet av året har vi fått 6 nye medlemmer, 4 er gått bort og 2 har meldt seg ut. 40 – 50 medlemmer deltar på møtene som avholdes siste onsdag i måneden i vår og høstsesongen. Berly Engen er vår faste husdikter. Hun har meldt fra at på grunn av sykdom kan hun ikke mer. Vi takker Berly for alle de fine diktene hun har gitt i årenes løp. Vi håper hun kan komme på medlemsmøtene.
I 2015 har vi hatt mange interessante kåsører på møtene.

Januar

Møtet i januar er delt først medlemsmøte og så årsmøte. På medlems møte orienterte leder om forslag på effektivisering av den sentrale organisasjon i Telepensjonistenes Landsforbund Deretter ble årsmøtet avviklet i henhold til vedtektene.
Februar Foredragsholderen for dagen kom ikke. Bedre Liv hadde tatt feil av tidspunktet, de skulle egentlig komme i oktober, men møtte opp på møtet i februar.

Erik Lauritsen leste en fortelling fra Jakobs Sandes liv. Videre leste han om Gud`s mest vellykkede skaperverk – Husmoren, før han tok for seg Andre Bjerke`s versjon av «Syndefallet». Til slutt var det allsang av en sang han hadde mikset sammen.

Bedre Liv Representantene presenterte varene de hadde med seg. Det var forskjellige apparater som aktiverte  muskulatur,  bedrer, øker blodsirkulasjon og hindrer blodplateklebing.

Mars I mars fikk vi besøk av John Ljømer Andersen. Foredragsholder tok oss med på en rundreise på Svalbard.

Først ga han oss et historisk tilbakeblikk og viste til mange nasjoners store interesse for Svalbard p.g.a. naturressursene. Her kan nevnes land som Russland, Kina, U.S.A. Nederland, Danmark m.fl.

Skal en reise på Svalbard må en alltid ha med seg bevæpnet vakt -Det er økende turisttrafikk p.g.a. de store naturopplevelsene.

Det var et meget informativt og humørfylt foredrag om Svalbard. .
April April er vår måneden og vi hadde «Vårtegn» v/2 representanter fra Rød Planteskole, Gressvik, Fredrikstad.

De orienterte først om sitt hagesenter som nå er tilsluttet «Hageland». Videre gjennomgikk de aktuelle gjøremål..: Det ble en bred orientering om aktuelle hage saker, og de mange hageinteresserte stilte gode spørsmål som mange hadde glede av. Vi ble invitert til besøk i Planteskolen, enten felles eller enkeltvis. Mai Telepensjonistenes landsforbund avviklet landsmøte 2015, 27-28 mai på Scandic Gardemoen hotell. Fra Telepensjonistene Østfold møtte Johan Westgaard, Hans Krugerud, Kåre Haug og leder. Vi hadde på forhånd behandlet sakene som skulle opp på landsmøtet.  Saker som blant annet ble behandlet var vedtekter og Handlingsprogram.

Juni 3.juni dro vi på tur. Turen denne gang gikk i «Munchs fotspor». Vi startet   dagen med god frokost på Refsnes Gods. Deretter fikk vi en guidet rundtur med Munchs holdepunkter i området. Vi fikk blant annet høre om bohemtiden da Munch bodde på Grimsrød hovedgård, Jeløy. Videre tok vi Bastøy/Fosen over til Horten og reiste til Åsgårdstrand. Her fikk vi omvisning i Munchs hus, men før det var vi på kaffe hos Martin Pedersen.I Munchs hus er alt beholdt, og står slik det gjorde mens Munch bodde her. Etter omvisningen reiste vi til Sandefjord og tok fergen over til Strømstad. Ombord fikk vi boltre oss i nydelig mat og godt drikke.

August

På møtet i august hadde vi besøk av organisasjonssekretær Rune Bugge Pehrson. Han takket for invitasjonen, og ga deretter en bred og interessant informasjon om Pensjonistforbundets arbeid. Her nevnes kort: -Pensjonistforbundet hadde sitt første kontor i Sarpsborg og hadde sitt  landsmøte her i 2001. -Telepensjonistene er i dag med i SAKO, et samarbeidsorgan.
Bugge Pehrson kom også inn på tannhelse, rehabilitering, ensomhet og psykisk helse og at det bør etableres et nasjonalt eldre ombud. September Allsang. Åge Karlsen fra Sarpsborg (Grålum) spilte og ledet allsangen. Han hadde med et eget hefte med kjente og kjære sanger som ble delt ut. Han ledet allsangen på en utmerket måte, og dessuten sang og spilte han innimellom allsangene. Det var hyggelig med et trekkspill (elektronisk) som hadde stor variasjon i toneklangen.

Oktober. Teatertur: Søndag 4.oktober reiste telepensjonistene på teatertur  til Oslo. Denne gangen skulle vi se og høre Carmen på Den norske Opera & Ballett.

41 medlemmer hadde meldt seg på. Noen av medlemmene ønsket nok at det hadde vært mer farger blant kostymene. Før vi ankom Operaen var vi på Ekeberg restauranten til et hyggelig måltid.

Medlemsmøte For andre gang var Torkjell Berulfsens på besøk. Hans kåserte over «Jeg drikker stjerner, jeg drikker champagne». Torkjell Berulfsen fortalte om champagnens historie. Champagne kan bare lages innenfor et avgrenset område i Frankrike, Champagne. Franskmennene er meget stolte av sin champagne, og ingen andre får bruke navnet. Berulfsen gjennomgikk produksjonen av champagne. Det var strenge begrensninger. Den må minst lagres i 3 år. Den kan lagres i årevis. Champagnen skal ikke oppbevares i kjøleskap, men lagres liggende i kjellertemperatur.

November

November møtet er møte hvor mange av våre aktive pensjonister med forskjellige hobbyer stiller ut. Alle hobbyartiklene var stilt ut, noe ble bare vist fram, mens andra hobbyartikler var til salgs. Det var en hyggelig og inspirerende utstilling
Desember Julemøtet ble også i år holdt på Lande Bo og Servicesenter. Det ble servert julegløgg, og det ble en fin stemning før vi gikk til bords. Dagens julemeny smakte godt. Underholdningen var ved Grethe Arntzen og Odd G.Murud. De sang, spilte gitar og munnspill, og fortalte historier. De ledet også allsangen. Odd fortalte om temaet «Fra julefeiring hos vikingene til jul i Prøysenstua og Lønneberget». Grethe tok for seg juletreets historie. Det var 68 medlemmer til stede. 4. Økonomi Årsregnskapet viser beholdning på kr  77131,23.  Regnskapet 2015 gjenspeiler et stabilt og god kostnadskontroll. Kontingent til forbundet er kr. 40,- pr medlem årlig. Vi fikk i 2015 overført kr. 150,- pr. medlem, fast tilskudd kr.5000,- og refusjon av betalt merverdiavgift i henhold til årlig fordelingsoversikt fra  Lotteri -og stiftelsestilsynet.

  1. Diverse informasjon 2015

Det har i løpet av 2015 blitt informert om: -Aktuelle saker til Statsbudsjettet som Pensjonistforbundet har tatt opp. -Trygdeoppgjøret for 2015 alderspensjonen økte kun med 1,16%.

-I følge vedtak i forbindelse med Pensjonsreformen som ble innført i  januar 2011, hvor alderspensjonister skal ha fratrukket 0,75% fra den  gjennomsnittlige lønnsveksten for yrkesaktive.  Telenor bestemte en regulering av pensjoner fra Telenor med 2%.  Denne gangen får vi glede oss over Telenors positive bidrag. -Informasjon fra Telepensjonistenes Landsforbund.

 

Takk til styret for godt samarbeide i året som har gått.
 

Kl.haugen 9.januar 2016.

 

Mai-Britt Løken (sign)                                     Hans Krugerud (sign)

Leder                                                                         Sekretær