Besøk på «Föhrenhugel» Jentofthaugen

Besøk på «Föhrenhugel» Jentofthaugen

Radioentusiaster og medlemmer i telepensjonistene Bodø/Salten på omvisning i kommunikasjonsbunker L484.

Etter invitasjon fra Bodø Krigshistoriske Museum v/Thomas Lillevoll tok noen telepensjonister fra Bodø/Salten turen til Jentofthaugen i Bodø 16. november 2017. Her finnes nemlig  STP.21 – «Föhrenhugel».

Ved dette støttepunktet (STP) ble det i 1943 bygget en radiobunker av type L484. Dette var Luftwaffe sin radiosendestasjon i forbindelse med flyplassen.
Typebetegnelsen er L484 – «Unterstand für Funksendestelle»,  altså en radio/ kommunikasjonsbunker.
Bunkeren som er den største i Bodøområdet og ble bygget i 1943 har vegger og tak av 2 meter tykk stålbetong. Radiorommet har hele 2,5 meter tykke vegger.Det gikk med hele 1300 m3 betong til støpingen!
Krigshistorisk forening Bodø har overtatt bruken av bunkeren og har gjort en imponerende innsats for å sette den i stand og gjort den til en del av Bodø Krigshistoriske Museum.

 

 

Thomas Lillevold har sammen med andre medlemmer i
Bodø Krigshistoriske forening lagt ned en formidabel
innsats i restaurering av radiobunkeren under Jentoftshagen.
Han har også publisert omfattende dokumentasjon fra
restaureringsprosjektet  på internett.
Klikk her for å lese mer.

Thomas ga de besøkende (som i hovedsak kom fra Bodø Radio og Kringkastingsmuseum, Løp) en meget interessant og fyldig orientering om etablering av  bunkeren. Han viste bilder fra krigens dager og fra restaurering av anlegget. Etter omvisning i bunkeren ble de besøkende overlevert et minekart over kringkastingssenderen på Løp.

Denne gjengen av telepensjonister fra Bodø/Salten deltok ved besøket .

Fra venstre: Arne Jan Knudsen, Eivind Valberg, Arne Nystad, Arne Kjell Dahlmo, Gunnar Lillevoll og Håkon Rindal

 

 

Nedenfor kan du se noen bilder fra omvisningen (klikk for større bilder).