Bli med på trim

Trimdamene i aktivitet

Hei alle sammen!

Jeg vil minne dere om teletrimmen som er åpen for alle telepensjonister.

Vi trimmer på Tyholt hver torsdag fra kl. 13.00 til kl. 14.00. Deretter er det kaffe på Kantina.

Trimmen styrker både kropp og sjel og ikke minst samvær med tidligere kolleger.

Bilde.

Alle har godt av å «rør» på seg. Her er vi i full gang. Tenk over om ikke dette er noe for deg.

  I full gang

Fra venstre: Åse Ankile, Bjørg Overland, Kari Bugten, Inger Qvam, Eli Skaar

Tove Rønning og Inger Ervik.  Fotograf: Mildrid Kvaal

Fraværende: Hildur Zahl

Hilsen Inger Qvam