FNs eldredag 1. oktober 2015

FNs eldredag 1. oktober 2015

Tema for dette året var:«Hvordan legge til rette for eldre som bor i byer». Denne fokus er basert på det faktum at antallet eldre i byene er raskt stigende.

FNs eldredag 1. oktober 2015

Tusenhjemmet og Bodø eldreråd samarbeidet om å presentere eldredagen 2015 på kultursalen  Lofoten.

Vel 30 eldre møtte opp under vanskelige parkering og værforhold. Møtedeltakere

Tema for dette året var:«Hvordan legge til rette for eldre som bor i byer».  Denne fokus er basert på det faktum at antallet eldre i byene er raskt stigende.

Vi ble mottatt i en vakker pyntet kultursal. Etter at Nils Bøe og Tove Johanna Fagertun hadde ønsket velkommen, fikk vi en velformulert åpning avvaraordfører Allan Ellingsen, der han understreket at Bodø er på rett vei når det gjelder framtidens eldreomsorg.

Etter servering av kaffe og bløtkaker, underholdt Elisabeth Misvær og Andrej Stepanovmed trekkspill og sang i et halvtimes program. Som vanlig høstet begge og hver for seg stor applaus.

Liv Bente Sælø Liv Bente Sæløsom er leder av hjemmetjenesten hadde dagens hovedinnlegg der hun fortalte om,  status for Bodø’s store prosjekt «Framtida vårres». Hun kom videre inn på et nytt prosjektHverdagsmestringsom er et grunnleggende, forebyggende og rehabiliterende tankesett. Målet er  å skape tjenester som bidrar til at hver enkelt tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov og mulighet til et aktivt og godt liv i fellesskap med andre.

Siste post på programmet var presentasjon av Tusenhjemmets nye store prosjekt. Veronica Dørum
Prosjektleder Victoria Dørumorienterte om «Generasjonssenter – framtidens kultursenter for eldre. Sammen med brukerorganisasjoner, utvalgte medarbeidere, byens ungdomsråd og eldreråd skal det skapes en møteplass for generasjonene til felles nytte og glede. Vi ser fram til et nytt og spennende opplegg.

11.10.2015Nb

 

Elisabeth Misvær og Andrej Stepanov   Andrej Stepanov
 Elisabeth Misvær  Andrej Stepanov
  Tove Johanne Fagertun   Varaordfører Allan Ellingsen
Tove Johanne
Fagertun
 Allan Ellingsen