Jubilanter 2020

Vi gratulerer våre jubilanter!

70 ÅR
Arvid Åsen  05.02.1950
Anne Lothe 14.02.1950
Roger Nilsen 08.04.1950
Tove Leistad 12.08.1950
Håkon Rindal 16.08.1950
Thor Magnus Eldby 15.10.1950

75 ÅR
Unni Grete Mjelde 16.06.1945
Unny Martinussen 08.07.1945
Vigdis Johansen 13.12.1945

80 ÅR
Signy Pedersen 22.02.1940
Halvor Danielsen 13.03.1940
Evelyn Nilsen 19.04.1940
Terje Jensen 26.09.1940

85 ÅR
Odd Stemland 27.01.1935
Målfrid Solstad 18.04.1935
Astrid Nyland 21.04.1935
Randi Aavik 29.10.1935
Bjørg Helene Jensen 24.12.1935

90 ÅR
Anne Marie Benjaminsen 10.04.1930
Nora Hagen 10.04.1930
Thomas Mathisen 24.12.1930