Medlemsmøte 20. oktober 2016

Tema: Bodø by 200 år.

MEDLEMSMØTE 20 OKTOBER 2016

Lofoten kultursal Tusenhjemmet

REFERAT

Gerd ønsket de 42 frammøtte medlemmer velkommen. Spesielt foreleser og hans far, Olav Lønsetteig, som vil bli medlem i Telepensjonistene, og som møtte oss for første gang. Som innledning sang vi «Å var jeg en sangfugl, uten akkompagnement, fordi våre musikere var fraværende. Det klarte vi flott.

 

bod-medlmote201016-thomas-lonsetteig
Thomas Lønsetteig, prosjektleder for Bodø bys 200 års jubileum

Første post på programmet var Thomas Lønsetteig, som er leder av Bodø by jubileum (200 år). Vi fikk en flott oversikt over programmet, både det som hittil er gjennomført og det som gjenstår.

Datakurset er under forberedning og det er gjennomført 2 prøveopplegg på Ørnkloa. I Håkons fravær orienterte May og Yngve om opplegget og mulig gjennomføring etter testopplegget. Det ligger an til at gjennomføringen skal baseres på homogene grupper ut fra erfaring, tema og spesielle ønsker. Den 27ds avslutter testgruppa og etter dette vil det utarbeides tilbud og oversikt gjennomføringsprogram. May har også kontaktet Telenor som planlegger brukerkurs i Bodø for å få i stand deltakelse (mulig samarbeid) med oss om deres opplegg.

Etter tradisjonell pratestund med servering av karbonader, bløtkaker og kaffe ble det vinlotteri.

Odd’s hjørne ble igjen en fulltreffer med vitser og opplesning. Denne gang fikk vi også et et ekstranummer med en finurlig vits.

Gerd presenterte forslag til neste års langtur. Etterpå ble det diskutert eventuelle andre forslag, men det endte opp med stort flertall for tur til Nord-Italia (Verona, Gardarsjøen) som foreslått første uke i juni.

Nils viste noen bilder fra vår siste korttur til Vesterålen og Gerd ønsket til slutt alle vel hjem og velkommen til årets julebord som blir gjennomført på Tusenhjemmet fredag 9 desember. Det kommer egen invitasjon.

Avslutningsvis sang vi «La oss leve for hverandre».

24.10.2016/Nb

 

Hvis BODØ blir by «saa er det udenfor al Tvivl at den vil ruinere BERGENS by»….

Sakset fra Wikipedia:
I 1814 tok biskop Mathias Bonsak Krogh opp: «Forslag til en Kjøpstæds Anlæggelse paa Bodøe i Nordlandene». Forslaget skapte store protester fra Bergen. Stortinget opprettet en kommisjon for å utrede saken. Bergens motarbeidelse førte ikke fram. Da Stortinget stemte over saken i 1816, stemte 50 for ny by og 6 mot. Forslaget om opprettelsen av Bodø ble sanksjonert av kongen 20. mai 1816.

 

 

Bilder fra møtet