Medlemsmøte 22. september 2016

Et medlemsmøte med rekordoppslutning!

Tove Kilskar åpnet møtet med å kommentere det meget store oppmøtet. Hun  ønsket vår gjest Viggo Eide samt våre nye medlemmer velkommen.
Før Eide overtok mikrofonen sang forsamlingen «Å leva det er å elska».

bod-medl_mote_220916_viggo_eide
Viggo Eide

Viggo Eide kåserte rundt emnet slektsforskning.
Han ga forsamlingen god innsikt i de forskjellige tilgjengelige kilder og arkiver.
Ga gode råd og mange eksempler. Her kan man benytte kirkebøker, dagbøker, folketellinger, skattelister, Digitalarkivet, Gravminner i Norge, Slekt i Norge.

Eide nevnte mange årsaker til problemer rundt «Navn, år og alder»:
– Presten skrev ned den han mente var rett…
– Navn endret seg over år
– Folk husket ikke alltid sin eksakte alder
– Noen «løy» om sin alder
– Avskriftene kan være feil
– Kildene (f.eks kirkebøker) kan være uleselige

Facebook kan også være en informasjonskilde. Et eksempel kan være siden «Bodø før og nå«.

Slektsforskning er en interessant aktivitet.
Et paradoks: du løser et problem og står igjen med to nye…

 

Håkon Rindal informerte om planlagt tilbud om «Datahjelp».
Styret har behandlet følgende alternativer:
– Leie kurs hos eksterne.
– Kurs i egen regi
– Tusenhjemmet arrangerer Nettbrettkurs 1000kr/12t.
– PC-kurs 2500kr/28t. Min. 7-8 deltagere.
Styret har vedtatt å kjøre et kurs med egne ressurser for noen utvalgte deltagere (6 personer) i begynnelsen av oktober. Blir dette vellykket tilbys opplegget for alle medlemmer.

I Odds hjørne fikk forsamlingen høre en av Asbjørn Dybwads gode historier.

Klikk her for å lese møtereferat..

Bilder fra det rekordstore oppmøtet: