Dagstur med buss

Dagstur med buss

Gled dere........

Kjære telepensjonist.

Styret har i møte tirsdag 20.april bestemt at vi avlyser møte 6 mai pga Korona viruset.

 

Men gled dere…..   komiteer og styret planlegger en dagstur med buss, nå før sommeren.

Vi håper og tror at det vil være en fin overgang fra dagens isolasjon og til en høstsesong der vi på normalt vis kan gjennomføre medlemsmøter.

Informasjon vil komme så snart opplegget er klart, legges ut på hjemmesiden og i melding til den enkelte.

 

Hilsen

Styret i TP Ålesund