Felles turkomite.

Lokalavdelingene på Lillehammer, Gjøvik og Hamar har satt ned en felles turkomite som nå begynner å arbeide med turplaner.

Telepensjonistene, avdeling Lillehammer, Gjøvik og Hamar har satt ned en felles turkomite bestående av:

                             Knut Torsteinsen, Lillehammer

                             Arnt Hoel, Gjøvik

                             Gerd Paulsen, Gjøvik

                             Edel Havik, Hamar.

 

Hamar har ansvaret for å kalle inn til første møte i komiteen. Første møte blir like over nyåret. Komiteens første målsetning er å planlegge en felle tur med overnatting en gang i september 2009.

Vi ønsker komiteen lykke til med arbeidet.