FM nettet i Oppland slukkes 26. april

FM nettet i Oppland slukkes 26. april

Som kjent er det vedtatt å slå av det eksisterende FM nettet. Dette skjer etter en fastlagt tidplan og for Oppland sitt vedkommende skjer det 26. april

Når det digitale radioskiftet er ferdigstilt, vil du kunne lytte til riksdekkende kanaler via DAB-nettet, nettradio, apper på mobil eller tv. Med unntak av Radio Norge og P4 vil alle riksdekkende kanaler som sendes på DAB (uten pluss) flyttes over på DAB+ i 2017. Mange lokalradioer vil fortsatt sende på FM også etter 2017. De fleste DAB+-radioer kan ta inn sendinger på DAB og FM.

Oppdater kanallisten 11. januar

Natt til 11. januar vil det både komme nye kanaler og det gjøres endringer i sendernettene. Blant annet vil alle NRKs kanaler sendes i DAB+ når disse endringene er gjort. Ikke alle DAB+-radioer fanger opp endringer automatisk. Derfor vil vi anbefale deg å oppdatere kanallisten i DAB+-radioene dine 11. januar, uansett hvor i landet du bor.

Behov for mer informasjon?

For å finne ut når radioskiftet skjer der du bor, gå til www.medietilsynet.no/digitalradio . Her kan du blant annet få informasjon om dekning, mottak, DAB+ i bil og gjenvinning. Du kan også sende epost med spørsmål til digitalradio@medietilsynet.no